Toimintatavat ja arvotPalvelukoti Koivulan toiminta-ajatuksena on toimia palveluyksikkönä, joka tarjoaa ympärivuorokautista tuettua palveluasumista vanhuksille.

Tavoitteena on kuntouttava ja asukkaiden aktiivisuutta tukeva hoito, jossa otetaan huomioon jokaisen omat voimavarat kunnioittaen ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta.

Lisäksi tavoitteena on vahvistaa arjen kulttuurin ja taiteen roolia palvelukodin jokapäiväisessä toiminnassa ja tällä tavalla edistää asukkaiden tasa-arvoa, inhimillisten oikeuksien toteutumista, hyvinvointia ja terveyttä.
contpics/toimintatavat-ja-arvot.jpg

Palvelukoti Koivula Oy, Säimenentie 654, 58360 SÄIMEN, Puh. 015 676 000 Mobiili